دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

گفت‌وگو با دكتر افضلي (مدير امور فناوري و طرح‌هاي كاربردي دانشگاه شيراز)
 
دانشگاه و صنعت دو نهاد كليدي در هر جامعه است. امروزه ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان موتور محرك توسعه ي دانش و فناورى محسوب مي شود و لزوم ايجاد ارتباط و تعامل بين اين دو نهاد، براي حل مشكلات جامعه و نيازهاي آن، بيش از هر زمان ديگري آشكار شده است. بنابراين اقدامات و سياست هاى توسعه ي اين ارتباط بايد در اولويت اجراى سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى قرار گيرد. از همين رو در آستانه ي چهل ويكمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، گفت وگويي داشتيم با دكتر سيدفخرالدين افضلي، مدير امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز.
١. به طور مختصر بفرماييد شرح وظايف امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز چيست؟
دفتر فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز وظايف متعددي دارد كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:
1. ارائه خدمات فني و مشاوره اي و انجام طرح هاي تحقيقاتي و خدماتي با مراكز صنعتي و سازمان ها و ارگان ها و مؤسسات؛
2. انعقاد موافقت نامه و تفاهم نامه هاي همكاري با مراكز صنعتي و سازمان ها و ... به منظور بازآموزي كاركنان و متخصصين مراكز صنعتي، سازمان ها و ارگان ها با همكاري گروه آموزش هاي آزاد و تخصصي؛
3. معرفي دانشجويان به مراكز صنعتي و ارگان ها؛
4. ارتباط و همكاري با مراكز صنعتي و... به منظور استفاده صاحب نظران و متخصصان اين واحدها از امكانات كتابخانه اي واحدهاي دانشگاه؛
5. برنامه ريزي و اجراي بازديدهاي علمي توسط استادان از مراكز صنعتي و... به منظور همكاري در ارائه خدمات فني و مشاوره اي و مطالعاتي به اين مراكز و ايجاد تسهيلات بازديد از موزه ها و مراكز پژوهشي دانشگاه براي مراكز و مؤسسات؛
6. ايجاد تسهيلات در امر بهره گيري مراكز صنعتي و... و دانشگاه از امكانات يكديگر؛
7. برنامه ريزي و تمهيد ساز و كارهاي اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت هاي مرتبط با توسعه فنّاوري و نوآوري در سطح كشور و در چارچوب اهداف و وظايف دانشگاه؛
8. مطالعه و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي فناوري كشور با جهت گيري توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري واحدهاي ذي ربط؛
9. همكاري در اصلاح و بازنگري در برنامه هاي مرتبط با توسعه فنّاوري در كشور و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذي صلاح؛
10. حمايت از پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با فنّآوري هاي نوين؛
11. برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فنّاوري در دانشگاه؛
12. ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فنّاوري در داخل و خارج از كشور و حمايت از صدور فنّاوري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛
13. انجام همكاري و مبادلات فنّاوري با مراجع و مراكز علمي و فنّاوري در كشور؛
14. استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان و متخصصين حوزه فنّاوري دستگاه هاي اجرايي و تشكيل كارگروه هاي برنامه ريزي، ارزيابي و نظارت امور فنّاوري حسب مورد؛
15. انجام اقدامات لازم به منظور تدوين برنامه فناوري و بودجه سالانه دانشگاه براي انتقال دانش فني و بومي كردن فناوري هاي انتقال يافته به داخل كشور در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛
16. انجام حمايت و پشتيباني هاي لازم از ترويج و توسعه فناوري بويژه فناوري هاي بومي و نظارت بر حسن اجراي آن؛
17. اتخاذ تدابير حمايتي و پشتيباني از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوين بر اساس اولويت ها؛
18. مطالعه و بررسي به منظور بازنگري و تجديدنظر در قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذي صلاح و
19. انجام ديگر فعاليت هايي كه از سوي مافوق تعيين مي شود.
٢. لطفا از دستاوردهاي دفتر امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز، به ويژه دستاوردهاي يك سال اخير آن بگوييد.
دفتر امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز دستاوردهاي متعددي داشته است كه بعضي از آن ها در قالب آمارهايي هست كه وزارتخانه ارائه كرده و بعضي از آن ها در قالب بسترسازي براي حركت به سمت جامعه محور بودن هست كه البته بعضي از اين كارها بعدها به نتيجه خواهد رسيد. از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: برجسته ترين دستاورد در سال اخير اين است كه براساس آخرين آمار ارائه شده در تابستان ١٣۹٨، از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه شيراز در بين دانشگاه هاي جامع شهرستان ها، رتبه ي نخست را از لحاظ شاخص هاي قرارداد با صنعت كسب كرده و در بين دانشگاه هاي جامع ايران هم بعد از دانشگاه تهران، قرار گرفته است. اهميت اين موضوع به اين مساله بازمي گردد كه ما جزء دانشگاه هاي صنعتي نيستيم، بلكه جزء دانشگاه هاي مادريم.
ديگر اينكه، دانشگاه شيراز با تدبيري كه با ساير دانشگاه هاي هم طراز خود انجام داده، گام مهمي در شروع فازهاي بعدي مگاپروژه هاي نفتي آغاز كرده كه مي توان گفت امسال، نقطه ي عطفي در اين موضوع هست.
يكي از دستاوردهاي ديگر اين است كه در بين ايده هاي برتر مدل هاي تعامل ارتباط با صنعت، ٤ مدل از مدل هاي ارتباط با صنعت دانشگاه شيراز، در كتابچه ي سال انواع مدل هاي ارتباط با صنعت وزارتخانه، انتخاب و به دانشگاه هاي وزارت علوم و بهداشت جهت به كارگيري پيشنهاد شده كه مايه ي مباهات است.
همچنين حضور نمايندگان صنايع بزرگ و سازمان ها فرصت ذي قيمتي را ايجاد كرده است. همين طور ما درخصوص امريه و كسر خدمت (كه دفتر فناوري متولي آن بوده) توانستيم رتبه ي برتر را در بين دانشگاه هاي ايران داشته باشد و مسيرهاي جديد امريه را بازكند.
فعاليت هاي ديگري كه اينجا انجام شده، به طور مثال درخصوص طرح مهجا (مشاركت و همكاري با جامعه)، امسال مصوبه ي اين طرح را از هيأت رئيسه دانشگاه گرفتيم كه اين طرح براي مشاركت دانشگاه و صنايع در زمينه ي طرح ها و ايجاد برندسازي پژوهشي باتوجه به مسائل موردنياز جامعه است.
همين طور ان شاالله به زودي ما دفتر PMO (دفتر مديريت پروژه Project Management Office) را افتتاح خواهيم كرد كه به منظور ارج نهادن به مشتري هاي دانشگاه (مشتري مداري)، ما كليه ي طرح ها را كه كارفرمايان محترم در داخل دانشگاه دارند، رصد مي كنيم. هم از نظر زمان بندي و هم از نظر اجرا. و براي طرح هاي بزرگ هم كارشناسان كنترل پروژه مي گذاريم. اين موضوع هم در ميان دانشگاه هاي كشور بي نظير بوده است.
همينطور امسال باتوجه به موضوع رونق توليد، در نمايشگاه رونق توليد حضور داشتيم و اين موضوع دستاوردهاي بسيار خوبي براي ما داشت. ازجمله اينكه ۲۳ مورد تفاهم نامه با صنايع و شركت ها داشتيم.
ما در بحث «طرح ملي تاپ» كه در استان فارس رونمايي شده به طور جدي فعاليت مي كنيم. هم كارشناس و هم عضو هيأت علمي براي پيگيري در داخل دانشگاه گذاشته شده، با صنايع بيرون جلسه هايي داشتيم تا به طور جدي، به يكي از رسالت هامون كه رفع مشكل صنايع بومي استان هست، بيش تر توجه كنيم و همچنين از اين مسير ايجاد اشتغال كنيم.
   تاریخ: ۱۲:۰۳ - ۲۰/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۵۹۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)