دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

گفت‌وگو با دكتر كنعاني (مدير مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز)
 
يكي از اهداف اصلي دانشگاه شيراز در مقطع كنوني، حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم، يعني دانشگاه هاي نوآور و كارآفرين است، از همين رو در آستانه چهل و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، گفت وگويي داشتيم با دكتر منصور كنعاني، مدير مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز.

۱. لطفا دفتر مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز را به طور مختصر معرفي بفرماييد.
مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي معاونت پژوهش و فناوري اين دانشگاه، در سال 1396 با ادغام دفاتر كارآفريني و مالكيت فكري به همراه مجموعه ي شتاب دهنده شروع به فعاليت نموده است. اين مجموعه به منظور ارتقاي فرهنگ عمومي براي حمايت از نوآوري و خلاقيت، ارائه ي خدمات و تسهيلات و مشاوره در راستاي ايجاد زيرساخت هاي اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه شيراز راه اندازي شده است.

۲. رويكردهاي اساسي مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز چيست؟
ازجمله رويكردهاي اين مركز مي توان به اين موارد اشاره كرد: ۱. ترويج و توسعه فرهنگ نوآوري و كارآفرين؛ ۲. نقش آفريني درتحقق كارآفريني مبتني بر نوآوري؛ ۳. شناسايي و توانمندسازي متخصصان، دانشجويان و استادان خلاق، نوآور و كارآفرين و فراهم كردن زمينه ي تجاري سازي دستاوردهاي ارزشمند علمي آن ها براي ورود به فعاليت هاي كارآفرينانه؛ ۴. ارتقاي نقش نوآوران و كارآفرينان درتوسعه و اعتلاي كشور از طريق خلق دانش، فناوري و كسب و كار دانش بنيان؛ ۵. تسريع درتبديل ايده ها به محصول و تجاري سازي؛ ۶. تحقيق در زمينه ي نوآوري، كسب وكار و توسعه كسب وكار در سطوح منطقه اي، كشوري و بين المللي؛ ۷. ارائه ي خدمات مشاوره اي به سازمآن هاي محلي، منطقه اي و ملي در حوزه هاي مرتبط؛ ۸. ايجاد زمينه ي جذب درآمدهاي اختصاصي داخلي و خارجي براي مركز و دانشگاه و ۹. همكاري با واحدهاي تحقيق، توسعه و نوآوري صنايع.

3. به طور مختصر بفرماييد شرح وظايف مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز چيست؟
ازجمله شرح وظايف مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز حمايت از كارگاه هاي آموزشي كارآفريني و نوآوري در حوزه هاي مختلف كسب و كار؛ برگزاري مسابقات استارتاپ ويكند در حوزه هاي مختلف و كارگاه هاي آموزشي كارآفريني، نوآوري و كسب و كار؛ آموزش مدرسين دانشگاه؛ حمايت از طرح هاي پژوهشي كارآفريني دانشجويي؛ همكاري با رسانه ها براي تبليغ و آموزش نوآوري و كارآفريني؛ افزايش آگاهي دانشجويان در خصوص نوآوري و كارآفريني؛ ارائه مشاوره در مراكز مشاوره و طرح هاي كسب و كار؛ عقد تفاهمنامه با سازمان هاي مختلف در جهت حمايت از نوآوري وكارآفريني و ساماندهي و حمايت از تأسيس شركت هاي دانش بنيان دانشگاهي و مراكز رشد است؛ پيگيري تأسيس مراكز رشد مراكز نوآوري و تجاري سازي/ (شتاب دهنده ها در حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات ICT / IT , و علوم انساني)/ دفاتر خدمات مشاوره كسب و كار/ صندوق هاي پژوهش و فناوري/ دفتر استاندارد سازي در دانشگاه شيراز؛ مشاوره دانشجويان و اعضاي هيأت علمي براي تأسيس شركت هاي دانش بنيان است.
4. لطفا واحدهاي اين مركز و نوع فعاليت هاي آن ها را به طور مختصر معرفي بفرماييد.
مركز نوآوري و كارآفريني متشكل از ٤واحد است. واحد كارآفريني، واحد مالكيت فكري، واحد نوآوري و مراكز مشاوره ي خدماتي.
رويكرد واحد كارآفريني، كمك به ارتقا و گسترش فرهنگ ارزش آفريني در اكوسيستم كارآفريني در سطح دانشگاه شيراز است كه عمده ترين فعاليت هاي آن انعقاد قرارداد دانشجويي-كارآفريني و انعقاد قرارداد كارگاه هاي تخصصي كارآفريني رشته هاي مختلف است.
واحد مالكيت فكري نيز در دانشگاه شيراز در دو حوزه ي متمركز فعاليت مي كند: ١. مرجع استعلام داوري اداره مالكيت فكري كشور و ٢. دفتر خدمات مالكيت فكري و تجاري سازي فناوري (كه اين مورد به بخش خصوصي واگذار شده). و از شرح وظايف اين واحد هم مي توان به داوري ثبت اختراع داخلي اداره ثبت اختراعات كشور؛ داوري ثبت اختراعات خارجي (PCT) اداره ثبت بين المللي اختراعات كشور؛ صدور تاييديه علمي اختراعات ثبت شده؛ برگزاري دوره هاي خلاقيت نوآوري و كارآفريني (مدرسه نوكا) با همكاري بنياد نحبگان استان فارس و برگزاري دوره هاي دانش افزايي اعضاي هيأت علمي دانشگاه (مالكيت فكري و نحوه داوري اختراعات، ثبت شركت هاي دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي) با همكاري دفتر نظارت و تضمين كيفيت دانشگاه هاي استان فارس اشاره كرد.
واحد نوآوري نيز شامل دو زيرمجموعه اصلي يعني مراكز رشد و شتاب دهنده است. در حال حاضر دو مركز رشد در دانشكده كشاورزي و دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز مشغول ارائه فضاي كاري به شركت هاي دانش بنيان اعضاي هيأت علمي دانشگاه است. ازجمله اهدف اين مراكز: كمك به جذب بيشتر كارآموزان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار كار و ايجاد شغل، ايجاد واحدهاي صنايع كوچك و متوسط فني و تخصصي كه بتوانند در بازار كار رقابت پذير باشند، نوسازي، انتقال فناوري و استفاده از اكتشافات علمي جديد و افزايش بازدهي نيروي كار بالقوه و استفاده بهينه از اين سرمايه عظيم ملي است.
همچنين در حال حاضر دو شتابدهنده ي كوانتوم و هاب در دانشگاه شيراز مشغول به فعاليت هستند. شتابدهنده ي كوانتوم با تمركز بر آموزش سعي دارد تا كمبود دانش كافي در حوزه كسب و كارهاي نوپا را برطرف سازد و با حمايت از تيم هاي استارتاپي زمينه را براي رشد آن ها فراهم آورده و به توسعه اقتصاد دانش بنيان كمك كند. كوانتوم همچنين بر آن است تا با برگزاري رويدادها و كارگاه هاي آموزشي استارتاپي، فرهنگ كارآفريني را در جامعه ترويج دهد. از زمان شروع به كار خود در ارديبهشت ماه 1397 تاكنون، بيش از 150000 نفرساعت كارگاه هاي آموزشي در حوزه كسب و كارهاي نوپا برگزار كرده است. همچنين چندين دوره پيش شتاب دهي فصل مختلف سال و اولين دوره مدرسه نوآوري و كارآفريني دانشگاه شيراز را به پايان رسانيده است.
شتابدهنده هاب شيراز نيز در سال 1396با يك قرارداد همكاري بين دانشگاه شيراز و همراه اول در دو حوزه ارائه ''خدمات تجميع كننده'' و ''شتابدهنده در حوزه هاي it , و ict''، شركت هوشمند اول برتر شيراز، تأسيس شد. در اين قرارداد آورده دانشگاه، تخصيص فضا در برج نوآوري و كارآفريني دانشگاه به مدت 10 سال، و آورده همراه اول 1 ميليارد تومان است. ميزان سهام دانشگاه 49 درصد و همراه اول و شركت هاي تابعه آن 51 درصد تعيين گرديده است. در حال حاضر چندين استارتاپ در حوزه it و ict در قسمت شتابدهنده شركت در حال فعاليت بوده و قرارداد تجميع كنندگي نيز با همراه اول منعقد شده و هيئت مديره ي شركت پيگير شروع اين فعاليت ها با افزايش سرمايه و جذب آورده همراه اول است.
و اما مراكز مشاوره ي خدماتي؛ دانشگاه شيراز در راستاي تكميل خدمات مشاوره اي و بهره گيري مؤثر از تجارب اعضاي هيأت علمي صاحب نظر و همچنين برقراري ارتباط مؤثر با آحاد افراد جامعه و مراكز تجاري و صنعتي اقدام به تأسيس تعدادي مركز مشاوره نموده است. مركز خدمات مشاوره حقوقي و مركز داوري؛ مركز مشاوره فني و مهندسي؛ مركز مشاوره معماري و شهرسازي و مركز مشاوره و خدمات مالكيت فكري از مصاديق آنان است.

5. از فعاليت هاي ترويجي اين مركز بگوييد.

مركز نوآوري و كارآفريني برنامه هاي مختلفي را به منظور افزايش آگاهي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در خصوص نوآوري و كارآفريني داشته است كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:
برگزاري مدرسه هاي خلاقيت، نوآوري و كارآفريني با عنوان مدرسه ي نوكا كه اين طرح از سال ١٣۹٧ با همكاري بنياد نخبگان استان فارس، در راستاي ايجاد دانشگاه نسل سوم ''دانشگاه كارآفرين'' براي دانشجويان تدوين شد.
برگزاري مسابقات استارتاپ ويكند در حوزه هاي مختلف و كارگاه هاي آموزشي كارآفريني، نوآوري و كسب و كار كه اتفاقا يكي از نمونه هاي آن براي دانشجويان به مدت ٣ روز از ٣٠ بهمن ماه تا ٢ اسفند برگزار خواهد شد. مسابقات استارتاپ ويكند يك رويداد آموزشي-تجربي در سراسر دنياست كه در ۳ روز متوالي (در انتهاي هفته) برگزار مي شود. در اين برنامه شركت كنندگان پرانگيزه اي شامل برنامه نويسان، مديران تجاري، عاشقان استارتاپ، بازارياب ها و طراحان گرافيك گرد هم مي آيند تا طي ۵۴ ساعت ايده هايشان را مطرح كنند، گروه تشكيل بدهند و هر گروه ايده اي را اجرا كند. به طور مثال براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه، يك دوره ي دانش افزايي باعنوان «استارتاپ ويكند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي ''از ايده تا بازار''» با حضور صنعتگران، كارآفرينان و مديران ارشد پارك علم و فناوري فارس برگزار شد.
برگزاري ايده شوها؛ هدف اصلي ايده شوها، برگزاري مانوري براي سنجش آموزش هاي ارائه شده به دانشجويان فعال در اكوسيستم نوآوري و كارآفريني است و در اين رويداد به افراد اين امكان داده مي شود تا در محيطي دوستانه به بيان ايده هاي نوآورانه بپردازند و ضمن تقويت مهارت هاي ايده پردازي و بيان ايده، ايده هاي خود را اصلاح كرده و پرورش دهند. شركت كنندگان بايد پس از ثبت نام اوليه، ايده خود را كه در زمينه راهحل كاربردي براي حل مسائل مطرح شده است، پرورش دهند و نتايج آن را ارائه نمايند.
   تاریخ: ۱۴:۳۲ - ۲۰/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۷۴۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)