روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

معرفي طرح تاپ
فایل ضمیمه ضمیمه
 
«طرح توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال پايدار (تاپ)» با محوريت معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و ستاد كل نيروهاي مسلح اجرا مي گردد.
هدف اين طرح، توسعه دانش بنيان بنگاه ها از طريق بهره مندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي، ارتقاء سطح مهارت فارغ التحصيلان مشمول خدمت سربازي، تقويت ارتباط و تعامل بين صنعت و دانشگاه با هدف كاربردي شدن دانش و يافته هاي جديد علمي و فناوري اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، ارتقاء توان فني و مهندسي بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري و ظرفيت سازي اشتغال از طريق خلق ارزش افزودۀ جديد و تأمين اشتغال زايشي و پايدار مي باشد.
اين طرح در سه بخش براي دانش آموختگان مشمول خدمت سربازي كه تمايل دارند دوران خدمت سربازي خود را در بنگاه هاي اقتصادي بگذارانند، دانشجويان تحصيلات تكميلي كه تمايل دارند پايان نامه هاي خود را به صورت مسأله محور انجام دهند و اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه مايلند در قالب طرح پسادكتراي صنعتي و فرصت مطالعات، انجام پروژه هاي مستقل يا مشترك در بنگاه هاي صنعتي و معدني فعاليت نمايند، اجرا مي شود.
بنگاه متقاضي: كليه بنگاه هاي فعال خصوصي، عمومي و دولتي داراي مجوز از مراجع (صنعت، كشاورزي و خدمات)، كه تقاضاي نيروي انساني و نيازهاي پژوهشي و فناورانه خود را در سامانه تاپ وارد نموده و بر اساس شيوه نامه سنجش صلاحيت بنگاه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفته شده باشند و تمايل دارند به حداقل يكي از سه حالت زير اقدام نمايند:
رفع نياز بنگاه از طريق تعريف پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي و حضور دانشجويان در بنگاه در مدت زمان معين.
رفع نياز بنگاه از طريق حضور اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و تعريف پروژه در بنگاه در مدت زمان معين.
به كارگيري دانش آموختگان مشمول خدمت سربازي در بخش هاي تخصصي و مرتبط.
دانشجوي تاپ: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور در همه رشته ها كه بر اساس شيوه نامه سنجش صلاحيت دانشجو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ پذيرفته شده باشند.
سرباز تاپ: داوطلبان خدمت دانش آموخته كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كه بر اساس شيوه نامه سنجش صلاحيت سرباز مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ پذيرفته شده باشند.
استاد تاپ: اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (داراي مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) كه مايلند در قالب طرح پسادكتراي صنعتي، فرصت مطالعاتي در بنگاه هاي صنعتي و معدني، انجام پروژه هاي مستقل يا مشترك فعاليت نمايند.
وب سايت ثيت نام :
http://www.iranetop.ir
   تاریخ: ۰۸:۵۵ - ۳۰/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۲۱۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)