روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

نشست مجازي دبيران شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي مناطق ده‌گانه پژوهش و فناوري كشور
 
نشست مجازي دبيران شوراي هماهنگي و برنامه ريزي مناطق ده گانه پژوهش و فناوري كشور با حضور دكتر منصور برومند ، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ، دكتر نيسي مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهش و فناوري وزارت علوم و دكتر سيد مجتبي زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز و دبير منطقه هفت برگزار شد.
در اين نشست مجازي كه بيش از 2 ساعت به طول انجاميد، معاونان پژوهش و فناورت وزارت و دبيران مناطق به بيان ديدگاه ها و مهمترين اقدامات در زمينه خريد و بروزآوري تجهيزات پرداختند.
در اين نشست مجازي در خصوص «بند هـ تبصره 4 قانون بودجه سال 98 كل كشور» بحث و تبادل نظر گرديد.
در ابتداي نشست دكتر برومند و دكتر نيسي گزارشي از خريد و بروزآوري تجهيزات مناطق ده گانه ارائه نمودند و به اقدامات انجام شده مناطق در اين خصوص اشاره كردند.
دكتر برومند، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در اين نشست اظهار داشت: با توجه به نظارت سازمان هاي نظارتي بر خريد تجهيزات دانشگاه ها، بايستي مراقب بود چه تجهيزاتي و از چه شركت هايي خريداري مي شود.
وي ازدانشگاه ها درخواست كرد : اطلاعات خود را در خصوص خريد تجهيزات به اشتراك گذارند تا در مديريت منابع توسط وزارت برنامه ريزي و مديريت انجام شود.
دكتر برومند گفت : ضروري است براي كاهش قيمت و بهبود شرايط قرارداد ، ساير دانشگاه ها از تجربيات دانشگاه هاي بزرگ استفاده كنند.همچنين با توجه به اينكه برخي از دستگاه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي، هزينه نگهداري زيادي دارند، ميتوان از امكانات دانشگاه هاي ديگر استفاده كرد.
در ادامه جلسه دبيران مناطق به ترتيب به ارائه گزارش و اقدامات انجام شده و نيز مشكلات موجود در منطقه خود در خصوص خريد و بروزآوري تجهيزات و تبادل نظر در اين خصوص پرداختند.
دكترسيد مجتبي زبرجد ، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز و دبير منطقه هفت كشور در اين نشست اظهار داشت: دانشگاه ها بايد به دنبال خريد از شركت هايي باشند كه دستگاه هاي نو و آكبند موجود دارند. دانشگاه شيراز در تلاش است تا از نمايندگان شركت هايي خريد كند كه به اندازه كافي از اعتبار نزد شركت اصلي برخوردار باشند.
دكتر زبرجد درخصوص دقت در تنظيم قراردادها تاكيد كرد و از دفاتر حقوقي دانشگاه ها خواست كه كه اگر نوسانات ارزي در خريد مطرح مي شود جريمه ديركرد نيز بصورت ارزي در قرار دادها ذكر گردد.
دكتر يوسفي رييس آزمايشگاه مركزي نيز در نشست مجازي دبيران شوراي هماهنگي و برنامه ريزي مناطق ده گانه پژوهش و فناوري كشور، گزارشي از خريد و بروزآوري تجهيزات منطقه هفت بيان كرد.
در ادامه دبيران مناطق ده گانه پژوهش و فناوري كشور شامل: دكتر رحيميان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تهران و دبير منطقه يك، دكتر خصالي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران و دبير منطقه دو، دكتر عسگري معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبريز و دبير منطقه سه، دكتر مجذوبي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه بوعلي سينا همدان و دبير منطقه چهار، دكتر فيضيان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه لرستان و دبير منطقه پنج، دكتر ارباب شيراني معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان و دبير منطقه شش، دكتر زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز و دبير منطقه هفت، دكتر درمحمد كردي تمنداني معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان و دبير منطقه هشت، دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه مشهد و دبير منطقه نه و دكتر علي حقيقي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز و دبير منطقه ده به بيان ديدگاه هاي مختلف پرداختند.

   تاریخ: ۱۶:۵۹ - ۰۷/۰۲/۱۳۹۹   بازدید: ۹۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)