روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

انتخاب دو طرح پژوهشي دانشگاه شيراز به عنوان طرح برگزيده كشور
 
دو طرح پژوهشي دانشگاه شيراز به عنوان طرح برگزيده دانشگاه ها و مراكز علمي كشور در راستاي رفع مشكلات و رونق توليد انتخاب شد.
طرح نخست با موضوع ''بررسي و تعيين ثابت سرعت سايش در خطوط انتقال گاز ميادين كنگان، شانول و آغار به صورت ميداني'' توسط دكتر فريدون اسماعيل زاده و دكتر داريوش مولا ، اساتيد دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز دانشگاه شيراز اجرا شده است.
كارفرماي اين طرح شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي بوده واجراي آن حدود 4 سال طول كشيده است.
دكتر فريدون اسماعيل زاده ،مجري اول اين طرح گفت: افزايش توليد ميادين گازي ؛ كاهش هزينه هاي ميلياردي عملياتي جهت حفر چاهاي اضافي به منظور نگه داشتن سقف توليد، كسب دانش فني ، بومي سازي سيستم هاي كنارگذار در ميادين گازي و ارايه يك رابطه كاربردي جهت تعيين سرعت سايش حدي در ميادين گازي ايران بر حسب نسبت مايعات توليدي به گاز، از دستاوردهاي ويژه اين طرح به شمار مي رود.
وي تصريح كرد : سرعت سيال قابليت ايجاد آسيب هاي جدي به زيرساخت هاي توليد نفت و گاز را دارد و از اين رو، سرعت سايش تعيين كننده ميزان مجاز دبي بهره برداري از چاه هاي موجود نفت و گاز مي باشد.
دكتر داريوش مولا، ديگر مجري اين طرح هم اظهار داشت: داده هاي دقيق ميداني بر روي سرعت سايش مي تواند منجر به انتخاب اندازه لوله مناسب براي دورنماي پروژه هاي ميدان هاي نفتي گردد.انتخاب لوله مغزي با قطري بيشتر يا كمتر از حد مورد نياز، افزايش هزينه هاي ساخت و يا شكست هاي ناشي از پديده خوردگي سايشي را به دنبال دارد.
وي تاكيد كرد: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد در مقايسه با مقادير پيشنهاد شده توسط استاندارد API RP-14E، مي توان مقادير بالاتري از ضريب سرعت سايش را، به صورت ايمن در ميادين گاز ميعاني به كار برد. به علاوه اين نتايج نشانگر آن است كه با افزايش ميزان حجمي ميعانات به حجم گاز توليدي، نرخ سايش افزايش مي يابد.
ديگر طرح برگزيده ي كشوري دانشگاه شيراز،'' بررسي تأثيرات غبارات ناشي از فعاليت هاي شركت فولاد مباركه اصفهان بر روي خاك ها و گياهان داخل شركت و اراضي مجاور'' بود كه توسط دكتر بهنام كشاورزي ،عضو هيات علمي دانشكده علوم اجرا شد.
كارفرماي اين طرح پژوهشي ، شركت فولاد مباركه اصفهان بود و اجراي آن يك سال به طول انجاميد.
دكتر كشاورزي ،مجري طرح بيان كرد: با توجه به نگراني كشاورزان و ساكنان محلي اطراف كارخانه فولاد مباركه در ارتباط با آلودگي فلزات سنگين در خاك و به ويژه در محصولات كشاورزي، انجام اين طرح و به دست آوردن داده هايي با صحت و دقت مناسب، نقش بسيار مهمي در بهبود شرايط زيست محيطي مناطق مجاور ايفا كرد.
وي افزود : با توجه به اهميت محيط خاك و تعامل آن با گياه به عنوان پنجره ورود مواد آلاينده به زنجيره غذايي، نمونه بردراي گسترده از محيط خاك و گياهان زراعي و درختان ميوه انجام شد.
عضو هيات علمي بخش علوم زمين دانشگاه شيراز گفت: طي اين طرح پژوهشي مسائل زيست محيطي به دقت مطالعه شد و با شناسايي منابع آلاينده احتمالي ، پيشنهادهاي كاربردي در اين ارتباط ارائه گرديد كه مي تواند نقش مهمي در بهبود شرايط معيشت و سلامت مردم منطقه داشته باشد.
دكتر كشاورزي، شناسايي دقيق منابع آلوده كننده در اطراف شركت، پيشنهاد اجرايي جهت رفع مشكلات زيست محيطي و به دنبال آن رفع موانع توليد ،جلوگيري از تعطيلي واحدهاي مهم فولاد مباركه و بيكار شدن افراد شاغل در اين واحدها ، ايجاد اطمينان براي كاركنان درارتباط با سلامت شغلي و در نتيجه افزايش بهره وري، كارآيي و راندمان توليد و شناسايي و كمك به رفع مشكلات زيست محيطي در ارتباط با توليد، را ازجمله دستاوردهاي ويژه اين طرح پژوهشي برشمرد.
گفتني است به دليل انجام موفق طرح هاي پژوهشي ، لوح تقدير با امضاي دكتر برومند، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به اين سه استاد دانشگاه شيراز اهدا گرديد.
   تاریخ: ۱۲:۵۳ - ۱۵/۰۲/۱۳۹۹   بازدید: ۱۱۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)