روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

انتصابات جديد در دانشگاه شيراز
 
دكتر حميد نادگران، سرپرست جديد دانشگاه شيراز طي احكام جداگانه اي آقايان دكتر عليرضا افشاريفر، دكتر محمدحسين ستايش و دكتر سيد مجتبي زبرجد را به ترتيب به سمت هاي قائم مقام رئيس دانشگاه، سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه و سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه منصوب كرد.
همچنين آقايان دكتر سيد محسن تقوي و دكتر سيد محمد زبرجد را به ترتيب در سمت هاي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاون اداري و مالي دانشگاه ابقا نمود.   تاریخ: ۱۲:۰۳ - ۲۰/۱۰/۱۳۹۶   بازدید: ۱۷۵۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)