روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

دانش آموختگي نخستين دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي در دانشگاه شيراز
 
آقاي محمد ميرزايي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ، ورودي بهمن ماه 92، از رساله خود با عنوان'' مناسبات امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي '' دفاع كرد تا اولين فارغ التحصيل مقطع دكتري در رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شيراز باشد.
اين رساله دكتري با حمايت و راهنمايي دكتر فضل الله فروغي و مشاوره دكتر محمد هادي صادقي و دكتر بهرام اخوان كاظمي انجام شد.
جلسه دفاع از پايان نامه دكتري اين دانشجوي دانشگاه شيراز با استقبال دانشجويان و اساتيد دانشكده و اساتيد داور، دكتر غلامحسين الهام (وزير سابق دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه تهران)، دكترمحمد مهدي ساداتي و دكتر عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در اين دانشكده انجام پذيرفت.
به گفته ي دكتر فروغي، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز ، موضوع شايان توجه در اين رساله عبارت بود از بررسي روابط موجود بين دو مقوله و مفهوم مهم امنيت و آزادي و تبيين نسبت اين دو با يكديگر در گفتمان سياست جنايي و در نهايت ارائه مدلي جديد از سياست جنايي منطبق با آموزه هاي ناب اسلامي كه متضمن بهترين نسبت بين امنيت و آزادي باشد.
اين موضوع در واقع مسأله اي است كه از لحاظ تئوريك از يك سو و از منظر كاربردي از سوي ديگر، بسيار با اهميت تلقي مي گردد، زيرا حفظ امنيت به عنوان مهمترين مصلحت عمومي و رعايت آزادي هاي افراد به عنوان بارزترين حقوق فردي، در تمام ابعاد از اهداف غايي و بنيادين هر مدل از سياست جنايي محسوب مي شوند.
الگوهاي متداول و موجود سياست جنايي ، با اين پيش فرض تدوين شده اند كه اصولا ميان امنيت و آزادي تعارض حاكم است و اما در '' سياست جنايي توحيدي يا تعالي بخش'' هيچ گونه تعارضي ميان دو مفهوم بنيادين سياست جنايي يعني امنيت و آزادي وجود ندارد.
   تاریخ: ۱۴:۴۲ - ۲۱/۰۶/۱۳۹۷   بازدید: ۱۹۵۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)