روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

برگزاري كارگاه آموزشي منطقه اي درمان اعتياد به مواد محرك
 
در راستاي اجراي طرح كشوري پيشگيري از مصرف مواد در محيط هاي دانشگاهي (طرح پيام)، كارشناساني از مراكز مشاوره دانشگاه هاي منطقه هفت كشور جهت '' آشنايي با جديدترين روش هاي درمان اعتياد به مواد محرك '' در دانشگاه شيراز گرد هم آمدند.
در اين كارگاه آموزشي دو روزه كه با همت كارشناسان مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز برگزار شد و شركت كنندگان در قالب گروه هاي درماني به تمرين تكنيك ها و نظريه هاي ارايه شده پرداختند.
مباني فيزيولوژيك و نوروسايكولوژي اعتياد، بيماري اعتياد و توهم كنترل، مصاحبه انگيزشي خانواده و نقش آن در روند درمان، مصاحبه انگيزشي بيمار، آموزش عملي مهارت هاي كليدي بهبودي اوليه و پيشگيري از بازگشت به اعتياد ؛ از جمله مواردي بود كه در اين كارگاه آموزشي مورد بحث و تبادل قرار گرفت و در پايان مقرر گرديد دوره پيشرفته اين كارگاه پس از طي مراحل اوليه درمان بيماران، در دانشگاه شيراز برگزار گردد.
   تاریخ: ۱۴:۵۸ - ۲۵/۰۶/۱۳۹۷   بازدید: ۶۰۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)