روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

برگزاري نشست بازشناسي كتاب «اين كيمياي هستي» در دانشگاه شيراز
 
با حضور جمعي از دانشجويان و استادان دانشگاه شيراز و اهالي فرهنگ و ادب؛ نشست بازشناسي كتاب ''اين كيمياي هستي''، اثر دكتر شفيعي كدكني، در مجموعه ي تالار حافظ، برگزار شد.
اين برنامه به همت مركز حافظ شناسي و كرسي پژوهشي حافظ با همكاري اداره ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس و مركز پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز ترتيب يافت.
در ابتداي اين نشست ، دكتر كاووس حسن لي، استاد دانشگاه شيراز و مدير مركز حافظ شناسي گفت: در مراسم افتتاحيه ي بيست ودومين يادروز حافظ (۲۰ مهرماه ۱۳۹۷)، كتاب اين كيمياي هستي رسما رونمايي شد، اما در آن زمان امكان و مجال بررسي اين كتاب نبود به همين دليل مركز حافظ شناسى نشست اختصاصي اين اثر را در برنامه ي كاري خود قرار داد و هم اينك بسيار خرسنديم كه به بهانه ي بازشناسي كتاب اين كيمياي هستى گردهم آمده ايم.
اين استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز، درخصوص كتاب اين كيمياي هستي با اشاره به اينكه، مطالب اين كتاب در سه جلد و ۱۲۸۰صفحه، از سوي انتشارات سخن، در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، اظهار داشت : البته آقاي دكتر شفيعي كدكني وعده ي تاليف جلد چهارم و پنجم اين كتاب را هم داده اند.
وي افزود: به دليل ماهيت اين كتاب كه برخي مطالب آن پيش از اين به گونه اي پراكنده در آثار ديگر آقاي دكتر شفيعي كدكني آمده است، مباحث گاهي به ناگزير تكرار شده و استاد شفيعي كدكني در مقدمات، از اين ناگزيري تكرار چندين بار سخن گفته اند. اما بازهم مطالب خواندني ديگري در اين مجموعه وجود دارد؛ از آغاز جلد نخست كه آقاي دكتر شفيعي كدكني از بيماري «انشانويسي در تحقيقات ادبي» سخن مي گويند تا بحث پاياني جلد سوم كه بحث «مستور و مست» و پيوند آن با انديشه هاي صوفيانه و اشعري گري است و بحث آدم و نيز اراده ي معطوف به آزادي كه از ديد دكتر شفيعي كدكني هيچ يك از سخن سرايان ايراني از اين نظر به پاي حافظ نمي رسند.
دكتر حسن لي، در پايان ضمن قدرداني از همه ي حاضران، سپاس ويژه ي خود را به استادان ارجمند، جناب آقايان دكتر جعفر مؤيد شيرازي و دكتر نصرالله امامي و خانم دكتر منيژه عبدالهي كه دعوت ايشان را براي سخنراني در اين جلسه و بازشناسي كتاب يادشده پذيرفتند، تقديم كرد و پيام دكتر مويدشيرازي را مبني بر عذرخواهي بابت حضور نداشتن در جلسه به دليل كسالت به حاضران رساند.
در ادامه ي اين مراسم، دكتر نصرالله امامي، استاد بازنشسته ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، سخنان خود را با محور گستره ي پژوهشي آثار دكتر شفيعي كدكني آغاز كرد و گفت: حوزه ي پژوهش هاي استاد شفيعي كدكني شامل گستره ي چشمگيري است كه پژوهش هاي مستقلي در حوزه ي نقد و تصحيح متون كهن و معاصر، تاريخ نگاري ادبي و سبك شناسي، عرفان پژوهي و چند شاخه ي ديگر را دربرمي گيرد.
وي، به چاپ هاي پيشين كتاب اين كيمياي هستي اشاره كرد و گفت: اين كيمياي هستي نام مجموعه اي آراسته به نام استاد شفيعي كدكني است. چاپ اوّل اين كتاب در يك جلد، به همت ولي الله دروديان، در سال 1378 به وسيله ي انتشارات آيدين تبريز منتشر شد. اين چاپ با وجود شهرت خود به اعتبار نام و جايگاه استاد شفيعي كدكني، بازتاب درخور و چشمگيري نيافت و علت اين موضوع، شايد سليقه و شيوه ي تدوين اين اثر بود كه براساس پسند گردآورنده و نه عامليت و نظر استاد انجام شده بود. همين موضوع سبب شد تا پژوهشگراني كه به اين اثر استناد مي كنند، به ويژه در بخش يادداشت ها، با احتياط عمل كنند؛ زيرا گردآورنده در برخي از يادداشت ها، به اجتهاد خود مطالب و شواهدي افزوده كه به لحاظ علمي مجاز به انجام آن نبوده است. چند سال بعد استاد شفيعي كدكني زير نظر خود، چاپ جديدي از اين اثر به دست داده كه به كلي با چاپ پيشين آن متفاوت است. چاپ اخير كه يك بار در سال 1396 و بارديگر در سال 1397 به وسيله ي انتشارات سخن در سه جلد منتشر گرديده است.
دكتر امامي، در ادامه به معرفي هريك از سه جلد كتاب يادشده پرداخت و گفت: جلد اول از اين چاپ، به بوطيقا يا شعرشناسي حافظ اختصاص يافته كه مجموعه اي از مقالات كوتاه و بلند پيرامون شعرشناسي حافظ است. برخي از اين مقالات برگرفته از ديگر آثار استاد و بعضي براي اولين بار است كه منتشر مي شود. جلد دوم شامل يادداشت هاي استاد در حوزه ي واژگان حافظ است كه گونه اي مطالعه ي فيلولوژيك و واژه شناسي در شعر حافظ است و مي تواند براي درك مفردات و مفاهيم شعر حافظ، مفيد و مغتنم باشد. جلد سوم كتاب، شامل درسنامه هاي حافظ از سال 1349 به بعد در درس حافظ شناسي استاد است كه در دانشگاه تهران برگزار مي شده و همچنان ادامه دارد. درنتيجه اثر حاضر ممكن است در آينده نيز گسترش يابد و چاپ مجلدات جديدي از آن بر اساس تقريرات و يافته هاي علمي جديد ادامه پيدا كند و منتشر شود. بخش اخير يعني جلد سوم، با همكاري شمار بسياري از شاگردان استاد نگاشته شده و هر قسمت از آن شيوه و نثر خاص خود را دارد و استاد تنها به ويرايش و نظارتي اجمالي بر اين بخش اكتفا كرده است.
وي در پايان سخنان خود، كتاب سه جلدي اين كيمياي هستي را يكي از آثار بسيار مهم و مؤثر در حوزه ي حافظ شناسي خواند و مطالعه ي بردبارانه ي آن را به همه ي دانشجويان و علاقه مندان شعر حافظ توصيه كرد.
دكتر منيژه عبدالهي، دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز، آخرين سخنران اين نشست بود.
وي با استناد به كتاب ''اين كيمياي هستي'' گفت: استاد محمدرضا شفيعي كدكني بر اين باور هستند كه در بوطيقاي حافظ معاني بر بيان مقدم است. (اين كيمياي هستي، ج2، ص113) به نظر مي رسد اين مفهوم و اين عبارت درباب سه جلد كتاب اين كيمياي هستي كه حاصل تقريرات ايشان در سلسله درس گفتارهاي حافظ شناسي است، نيز صادق است. به ديگر سخن، كتاب اين كيمياي هستي فارغ از رسم و رسوم رايج در تاليف كتاب هاي تحقيقي و پژوهشي، تنها به معنا و مفهوم و محتوا نظر دارد و در پرداخت معاني حافظانه هيچ آدابي و ترتيبي نمي جويد. از اين رو كساني كه در جست وجوي متني منسجم و تحقيقي در خصوص شعر حافظ هستند، نمي توانند خواسته و مطلوب خود را در اين كتاب بيابند. از سوي ديگر اما، كتاب كام و مراد حافظ دوستاني راكه مي خواهند چندي با مضامين، واژه ها، تركيب ها و انديشه هاي حافظ، بي واسطه، سركنند و خاطر خوش دارند، برآورده مي كند و ذوق ادب دوستاني را برمي انگيزد كه مي خواهند چندي بي مزاحمت سخت گيري هاي نوشته هاي رسمي، در فضاي شعر حافظ نفسي تازه كنند و احيانا پروازي و فراز و فرودي حافظ وار را تجربه كنند.
   تاریخ: ۱۸:۳۹ - ۲۸/۰۱/۱۳۹۸   بازدید: ۵۱۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)