دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

دانشگاه شيراز ميزبان كنفرانس بين‌المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي
 

دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي خرداد امسال توسط دانشگاه شيراز برگزار مي شود.
اين رويداد بين المللي علمي با هدف آشنايي با آخرين دستاوردهاي پژوهشي داخلي و خارجي و با همكاري مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام اجرا مي گردد.
دكتر قاسم سليمي ، استاد دانشگاه شيراز و دبير اجرايي كنفرانس گفت: دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي، در چهار محور اصلي: مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي؛ نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي؛ دنياي مجازي و فناوري هاي نوين و نقش آن در ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي و ارزيابي؛ و بهبود كيفيّت در نظام پژوهش و فناوري، برگزار مي شود.
عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز تاكيد كرد : تبادل اطلاعات پژوهشي و تجربه هاي ارزيابي در آموزش عالي، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران به مديران،مدرسان و ساير ''دست اندركاران ژرف نگر'' در حوزه ارزيابي آموزش عالي، برقراري تعامل ميان پژوهشگران ايراني و بين المللي در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي، اشاعه فرهنگ كيفيت در آموزش عالي، و ياري دادن به نهادينه كردن سيستم ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي از طريق ارتقاء دانش و مهارت هاي افراد ذيربط ؛ از اهداف برگزاري كنفرانس به شمار مي رود.

دكتر بهرام جوكار ، دبير علمي دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي هم اظهار داشت: 130 چكيده مقاله توسط دبيرخانه كنفرانس دريافت شد و پس از بررسي كميته علمي سرانجام 75 مقاله مورد پذيرش نهايي قرار گرفت.
وي ادامه داد : 8 سخنران كليدي داخلي و خارجي در اين كنفرانس به ايراد سخنراني خواهند پرداخت و 6 ميزگرد تخصصي با عناوين: ارتقاء كيفيت آموزش عالي كشور از طريق سطح بندي (دسته بندي) دانشگاه ها، ارزيابي و ارتقاء كيفيّت دانشگاهي: تجربه ناتك، سياست هاي توسعه آموزشي وزارت عتف و تاثير آن بر كيفيت آموزش عالي، درس هايي از تجربه ارزشيابي آموزش مهندسي در آموزش عالي ايران، فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي با تاكيد بر پيامدهاي ياددهي و يادگيري، و ارزيابي كيفيت در حوزه علم و فناوري ؛ با حضور صاحبان نظر برگزارمي شود.

شايان توجه است آيين افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي صبح چهارشنبه 22 خرداد 1398 از ساعت 9 تا 11 در سالن همايش هاي بين المللي مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) برگزار مي شود.

   تاریخ: ۱۸:۲۹ - ۲۰/۰۳/۱۳۹۸   بازدید: ۱۵۳۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)