دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

برگزاري كنفرانس بين‌المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي توسط دانشگاه شيراز
دریافت گزارش صداو سیما ضمیمه
 
دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي خرداد امسال توسط دانشگاه شيراز برگزار شد.
اين رويداد بين المللي علمي با هدف آشنايي با آخرين دستاوردهاي پژوهشي داخلي و خارجي اجرا گرديد.
از سخنرانان بين المللي اين همايش دكتر اسماء اسماعيل ، رئيس آكادمي علوم مالزي و رئيس دانشگاه USM مالزي بود كه سخنراني خود با عنوان '' تاثير روش هاي ارزيابي كيفيت در دانشگاه هاي مالزي بر ميزان تحقيقات علمي در اين كشور '' را ايراد كرد.
دكتر اسماء اسماعيل با تاكيد بر اهميت ارزيابي عملكرد علمي دانشگاه ها و دانشمندان، خاطرنشان كرد: كشور مالزي و دانشگاه هاي مالزي با وجود دارا بودن دانشجويان خارجي متعدد و رتبه و جايگاه مناسب در رتبه بندي هاي جهاني ، سيستم ارزيابي ويژه و خاص خود را دارند و از شاخص ها و معيارهاي غرب پيروي نمي كند.

وي افزود: مالزي فراتر از رتبه بندي حركت مي كند؛ براي كشور مالزي، همگام شدن با رشد علم و فناوري و جهاني سازي بسيار مهم است، اما در اين كشور در كنار رشد علم و دانش، به پرورش جنبه هاي اخلاقي و شخصيتي نسل آينده اين كشور نيز اهميت بسيار داده مي شود.
دكتر اريك شوپ (Eric Schoop) استاد دانشگاه درسدن آلمان هم ديگر سخنران دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي بود كه به صورت مجازي و ويدئوكنفرانس به بيان مطالبي درباره '' دنياي مجازي و تكنولوژي هاي جديد و اثر آنها بر ارتقا و ارزيابي كيفيت آموزش عالي '' پرداخت.
در اين ويدئوكنفرانس، دكتر سيد علي اكبر صفوي ، استاد دانشگاه شيراز كه در فرصت مطالعاتي كشور آلمان به سر مي برد، نيز مطالبي را درخصوص بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي و تجربه ساير كشورها براي ارتقاء سيستم دانشگاهي بيان كرد.
'' ارزيابي شيوه هاي بهسازي اعضاي هيات علمي در دانشگاه هاي ژاپن'' ، عنوان سخنراني دكتر محمدرضا سركارآرائي ، استاد ايراني دانشگاه ناگوياي ژاپن در دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي بود.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر فرهنگ يادگيري ، بيان كرد : ارزيابي در آموزش امري فرهنگي است و نياز به گفتمان سازي دارد.
'' تجارب زيسته ارزيابي و بهبود كيفيّت در دانشگاه شيراز''، عنوان سخنراني دكتر يوسف ثبوتي بود.
اين استاد پيشكسوت دانشگاه شيراز ، تاريخچه آموزش عالي در ايران را تشريح كرد و در ادامه به بيان نقش دانشگاه شيراز در تغيير نقشه علمي و آموزش عالي كشور پرداخت و ايجاد سيستم واحدي، سيستم ترميك، و تحصيلات تكميلي را از ابتكارات دانشگاه شيراز و از اقدامات موثر اين دانشگاه پيش از انقلاب اسلامي دانست.
دكتر رضا ملك زاده، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ديگر سخنران كنفرانس بود.
وي با بيان مطالبي درخصوص '' كيفيت آموزش پزشكي پس از ادغام آموزش پزشكي در وزارت بهداري قديم'' خاطر نشان كرد : جدايي پزشكي از وزارت علوم با هدف توسعه آموزش پزشكي صورت گرفت ، اما داراي اشكالاتي بود.
دكتر ملك زاده، آموزش، پژوهش، نوآوري، كارآفريني و ارائه خدمات بهداشتي درماني را 5 وظيفه اصلي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برشمرد و اظهار داشت : با تلاش هاي صورت گرفته و ارزيابي هاي مستمر، شاخص هاي سلامت در كشور اصلاح شده است.
وي عدم استقلال و شيوه ي گزينش دانشجو و عضو هيات علمي را از مشكلات فعلي فراروي دانشگاه هاي علوم پزشكي توصيف كرد و گفت : عليرغم اين مشكلات ، در سال هاي اخير ، تحقيق و پژوهش پيشرفت خوبي داشته است.
دكتر بهرام جوكار، استاد دانشگاه شيراز و دبير علمي كنفرانس هم اظهار داشت: 8 سخنران كليدي داخلي و خارجي در اين كنفرانس به ايراد سخنراني پرداختند و 6 ميزگرد تخصصي با عناوين: ارتقاء كيفيت آموزش عالي كشور از طريق سطح بندي (دسته بندي) دانشگاه ها، ارزيابي و ارتقاء كيفيّت دانشگاهي: تجربه ناتك، سياست هاي توسعه آموزشي وزارت عتف و تاثير آن بر كيفيت آموزش عالي، درس هايي از تجربه ارزشيابي آموزش مهندسي در آموزش عالي ايران، فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي با تاكيد بر پيامدهاي ياددهي و يادگيري، و ارزيابي كيفيت در حوزه علم و فناوري ؛ با حضور صاحبان نظر برگزار شد.
وي تاكيد كرد : تبادل اطلاعات پژوهشي و تجربه هاي ارزيابي در آموزش عالي، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران به مديران،مدرسان و ساير ''دست اندركاران ژرف نگر'' در حوزه ارزيابي آموزش عالي، برقراري تعامل ميان پژوهشگران ايراني و بين المللي در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي، اشاعه فرهنگ كيفيت در آموزش عالي، و ياري دادن به نهادينه كردن سيستم ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي از طريق ارتقاء دانش و مهارت هاي افراد ذيربط ؛ از اهداف برگزاري كنفرانس بود.

دكتر قاسم سليمي ، استاد دانشگاه شيراز و دبير اجرايي كنفرانس گفت: كنفرانس در چهار محور اصلي: مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي؛ نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي؛ دنياي مجازي و فناوري هاي نوين و نقش آن در ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي و ارزيابي؛ و بهبود كيفيّت در نظام پژوهش و فناوري، ترتيب يافت.
وي خاطر نشان كرد : 130 چكيده مقاله توسط دبيرخانه كنفرانس دريافت شد و پس از بررسي كميته علمي سرانجام 75 مقاله مورد پذيرش نهايي قرار گرفت.

در آيين اختتاميه دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي كه توسط دانشگاه شيراز برگزار شد؛ بيانيه پاياني توسط دكتر سليمي قرائت گرديد.
حمايت و پاسداشت دستاوردهاي چندين ساله نظارت و ارزيابي، توجه جدي و ايجاد نهاد مستقل براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي ، و ارزيابي مستمر كيفيت ؛ از مهمترين بخش هاي اين بيانيه بود.
اهداي نشان ويژه كنفرانس به دانشگاه خوارزمي به عنوان ميزان كنفرانس در سال آينده و عكس يادگاري ، پايان بخش اين مراسم بود.

   تاریخ: ۲۱:۲۷ - ۲۶/۰۳/۱۳۹۸   بازدید: ۱۲۳۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)