دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

افتتاح ۴ مگاپروژه دانشگاه شيراز باحضور رياست جمهوري
 
چهار مگاپروژه دانشگاه شيراز با اعتبار پنج ميليون يورو منابع ارزي و ۲۰۰ميليارد تومان اعتبارات ريالي، با دستور رئيس جمهوري به صورت ويديو كنفرانس در شيراز افتتاح شد.
دكتر فخرالدين افضلي، مدير فناوري و طرح هاي كاربردي (ارتباط با صنعت) دانشگاه شيراز درخصوص اين مگاپروژه ها توضيح داد: پروژه هاي دانشگاه شيراز كه به بهره برداري رسيد، در حوزه ي ارتباط با جامعه-صنعت بود كه با پيگيري دفتر فناوري و طرح هاي كاربردي معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز مستندات آن در فهرست افتتاحيه هاي رياست جمهوري قرار گرفت.
وي افزود: اين پروژه ها شامل طرح هاي حوزه ي نفت، تجهيز آزمايشگاهي و افتتاح دو انستيتو متانول و ايزومريزاسيون و فاز دوم آن ها، پروژه ازدياد برداشت ميدان منصوري و رونمايي شروع به كار ميدان اسفند است.
دكتر افضلي توضيح داد: وزارت نفت ۱۴پتروشيمي بزرگ در اختيار دارد كه اتانول و فرآورده هاي آن را توليد مي كند كه از اين به بعد با افتتاح اين پروژه ها تحقيق و توسعه ي متانول ايران و فرآورده هاي آن و بنزين در دانشگاه شيراز انجام خواهد شد.
مدير فناوري و طرح هاي كاربردي (ارتباط با صنعت) دانشگاه شيراز در ادامه گفت: ساختمان اداري موردنياز انجام اين تحقيقات در مجموعه ي جهان پارس دانشگاه شيراز تأمين و تجهيز شده و ۴۰ پژوهشگر كشور نيز براي انجام اين پروژه ها به كارگيري شده است و در ادامه از مهندسان خارجي نيز استفاده مي شود.

   تاریخ: ۱۴:۵۱ - ۱۸/۰۲/۱۴۰۰   بازدید: ۴۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)