دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰

برگزاري سمپوزيوم كشوري تأثير توانمندسازي همياران سلامت روان در پيشگيري از خودكشي
 
سمپوزيوم كشوري تأثير توانمندسازي همياران سلامت روان در پيشگيري از خودكشي، به همت مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز، با همكاري دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات، فناوري و كانون همياران سلامت روان مركز مشاوره دانشگاه شيراز برگزار گرديد.

در ابتداي اين مراسم كه به صورت مجازي برگزار شد، دكتر چنگيز رحيمي، دبير منطقه هفت مراكز مشاوره دانشگاه هاي كشور و رئيس مركز مشاوره دانشگاه شيراز، ضمن خوشامدگويي به شركت كنندگان و بيان اهميت و ضرورت برگزاري اين سمپوزيوم، از حمايت هاي دفتر مشاوره و سلامت و نيز همكاري ارزشمند متخصصان و سخنرانان اين مراسم سپاسگزاري كرد.

در ادامه، دكتر مجيد صفاري نيا، مديركل دفتر مشاوره و سلامت وزارت عتف، به بررسي سياست هاي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات، فناوري در پيشگيري از خودكشي، با تأكيد بر نقش همياران سلامت روان پرداخت.

دكتر حميد پورشريفي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي نيز، محور سخنان خود را درخصوص توانمندسازي همياران سلامت روان در پيشگيري از خودكشي قرار داد و با تأكيد بر شعار جهاني هفته پيشگيري از خودكشي (با عمل، اميد بسازيم)، برنامه بتا و نقش آن در پيشگيري از خودكشي را بررسي كرد.

دكتر رقيه خسروي، مددكار اجتماعي و عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز، به بيان بازتوليد سرمايه اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از خودكشي پرداخت و كانون همياران سلامت روان را به عنوان سرمايه ي اجتماعي گروهي، عامل ايجاد ارتباط اجتماعي و اعتماد در ميان دانشجويان دانست.

ديگر سخنران اين برنامه، دكتر سيد حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي كشور بود كه به بررسي نقش نشاط و شادابي جوانان در پيشگيري از خودكشي و مؤلفه هاي نشاط اجتماعي پرداخت.

در ادامه اين سمپوزيوم 4ساعته، متخصصان حاضر راه كارهاي خود را درخصوص توانمندسازي كانون همياران سلامت روان ازجمله شناسايي كانون همياران دانشگاه ها، برگزاري كارگاه هاي تخصصي ويژه همياران سلامت روان، افزايش حمايت اجتماعي از كانون همياران سلامت و افزايش نشاط اجتماعي ارائه كردند.

در پايان اين برنامه، جلسه پرسش و پاسخ برگزار گرديد و دكتر چنگير رحيمي به پرسش هاي شركت كنندگان در اين سمپوزيوم پاسخ دادند.

   تاریخ: ۰۸:۴۴ - ۲۰/۰۶/۱۴۰۰   بازدید: ۲۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)