دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه‌ي كميته‌ي علمي ستاد مقابله با بحران كرونا
 
پنجمين جلسه ي كميته ي علمي ستاد مقابله با بحران كرونا با حضور دكتر حميد نادگران (دبير كميته ي علمي كرونا در استان فارس)، دكتر سيد مجتبي زبرجد (دبير داخلي كميته ي علمي)، دكتر سيد فخرالدين افضلي (مسئول هماهنگي كميته ي علمي) و با همراهي دكتر كاميار زمرديان (مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شيراز) و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس، دانشگاه هاي استان، سازمان جهاد دانشگاهي و پارك علم و فناوري، در سالن كنفرانس حوزه ي رياست دانشگاه شيراز تشكيل شد.

ارائه ي گزارش از فراخوان علمي پژوهشي كرونا و همچنين ارائه ي گزارش از فعاليت هاي پژوهشي در زمان شيوع بيماري كرونا، دستوركار پنجمين جلسه ي كميته ي علمي ستاد مقابله با كرونا بود.

در ابتداي اين جلسه، دكتر افضلي، به عنوان مسئول هماهنگي كميته ي علمي كرونا، به ارائه ي گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در كميته ي علمي پرداخت و توضيح داد: جلسات كميته ي علمي ستاد مقابله با بحران كرونا از تاريخ ۱۷خردادماه آغاز و طي مدت برگزاري جلسات مستمر، فراخوان اولويت ها و نيازهاي مرتبط با بحران كوويد۱۹ در سه رده ي ۱.تشخيص و درمان(سريع)؛ ۲.كرونا و محيط زيست ۳. مديريت و پيامدهاي كرونا: اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و آموزشي و فناوري هاي نرم به اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي استان فارس، پژوهشگران و علاقه مندان داراي مجوز پژوهش اطلاع رساني شد.

وي گفت: در طول اين مدت تعداد ۱۰۱طرح پژوهشي به دبيرخانه ي كميته ي علمي كرونا ارسال شد كه توسط كارگروه علمي كميته، مورد غربالگري اوليه قرار گرفت و تعداد ۳۲طرح براي داوري نهايي انتخاب شد.

مدير دفتر فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه افزود: در نهايت، ۲۴طرح پس از داوري نهايي و طبق اولويت بندي تخصصي و نيازسنجي براي تأمين اعتبار پذيرفته شد.

دكتر افضلي اظهار داشت: انتظار كميته ي علمي كرونا اين است كه استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مسائل مالي اين امر را تأمين نمايند؛ زيرا اين قضيه تأثير شگرفي بر اعتمادسازي اساتيد و محققين و رفع نيازهاي با اولويت ترين مسأله ي كشور خواهد داشت.

وي افزود: درخواست بنده به عنوان مسئول هماهنگي كميته ي علمي كرونا اين است كه مراجع ذي صلاح، زودتر به درخواست كميته مبني بر تخصيص اعتبار و تعيين تكليف طرح ها پاسخ دهند و اين درخواست برآمده از درخواست اساتيد و محققين است، كه در طي اين مدت پيگيري هاي زيادي از طريق مراجع رسمي و به طور شخصي داشته اند.


در ادامه، دكتر كاميار زمرديان، مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شيراز، گزارش خود را از فعاليت هاي پژوهشي در زمان شيوع بيماري كرونا، ارائه داد و گفت: با فراخوان كميته ي علمي ستاد استاني كرونا، تعدادي زيادي از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي با اولويت كاربردي بودن پژوهش ها و پاسخگويي به نيازهاي استان در زمينه ي بيماري كرونا، علي رغم ضيق وقت و كثرت فعاليت هاي درماني سنگين و فرسايشي ناشي از اپيدمي كرونا، اقدام به تدوين پروپوزال هاي خود درخصوص ويروس كوويد19 كردند.

وي افزود: متاسفانه علي رغم صرف زمان توسط ايشان و ارزيابي فشرده ي داوران و اختصاص ساعات فراوان از سوي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه براي بررسي كارشناسي پروپوزال هاي مذكور، تاكنون براي تامين اعتبار مالي موردنياز به منظور اجراي طرح هاي مصوب، اقدام مؤثري انجام نشده و اين موضوع اسباب دلسردي و گله مندي اساتيد علوم پزشكي را از كميته ي علمي ستاد كرونا فراهم آورده است.

دكتر زمرديان بيان داشت: از سوي ديگر با شروع اپيدمي كرونا، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شيراز به رغم محدوديت اعتبارات پژوهشي خود، بلافاصله اقدام به تعريف فرآيند ويژه اي براي تسريع در مراحل داوري علمي و اخذ كد از كميته اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي و نيز تسهيل روند تصويب و عقد قرارداد طرح هاي پژوهشي مرتبط با كوويد-19 نمود كه خوشبختانه اين موضوع مورد استقبال اساتيد علوم پزشكي قرار گرفت و درنهايت بيش از ۳۶۰پروپوزال پژوهشي با موضوع كوويد19 به تاييد نهايي و تصويب رسيد كه هم اكنون در حال اجراست.

وي در ادامه به بيان مهمترين اقدامات و دستاوردهاي علوم پزشكي دانشگاه شيراز پرداخت و گفت: با همكاري معاونت درمان دانشگاه ۱۹ سيستم ثبت داده (Registry) و بانك DNA ويژه ي بيماران كرونا تاسيس گرديد كه خود منبع بسيار ارزشمندي براي پژوهش هاي آينده درخصوص اين بيماري محسوب مي شود؛ همچنين شركت هاي دانش بنيان زيرپوشش مراكز رشد فناوري اين دانشگاه، اقدام به توليد محصولات فناورانه، تجهيزات و محلول هاي موردنياز براي پيشگيري و كيت آزمايشگاهي تشخيص بيماري كوويد 19 نمودند.

مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شيراز افزود: در زمينه ي توليد علم و انتشار دانش مرتبط با بيماري كوويد-19نيز، تاكنون قريب به ۲۵۰مقاله در مجلات معتبر علمي بين المللي با آدرس دانشگاه علوم پزشكي شيراز منتشر گرديده است.

دكتر زمرديان اظهار داشت: در عرصه ي همكاري هاي پژوهشي بين المللي نيز از سوي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، فعاليت هاي مشتركي با ساير كشورهاي جهان و نيز سازمان جهاني بهداشت (WHO) صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به دو مطالعه ي بزرگ بين المللي با همكاري سازمان جهاني بهداشت اشاره كرد.

وي در پايان تأكيد كرد: هنوز در ابتداي راه مبارزه با بيماري كوويد-19هستيم و با توجه به جهش ژنتيكي مداوم ويروس، در سال هاي آينده نيز اين بيماري يكي از اولويت هاي مهم سلامت در سطح جهان خواهد بود؛ بنابراين براي كنترل و مهار اين ويروس، نيازمند همكاري و هم افزايي امكانات و توانمندي هاي نهادهاي دانشگاهي سراسر كشور با دستگاه ها و نهادهاي اجرايي هستيم.

در ادامه ي اين جلسه، دكتر نادگران، دبير كميته و رئيس دانشگاه شيراز اظهار داشت: علي رغم تمام تلاش هاي بسيار خوبي كه در استان فارس و در زمينه ي كرونا انجام شده و حتي مي توان گفت نسبت به ساير استان ها حائز اهميت تر و مبرزتر بوده است؛ وليكن فضاي اطلاع رساني (تبليغاتي) براي مردم استان فراهم نشده است.

وي توضيح داد: دانشگاه علوم پزشكي، تلاش هاي بسياري در زمينه هاي مختلف بهداشت و درمان داشته و دانشگاه شيراز هم نيز در زمينه هاي مرتبط غيردرماني و غيربهداشتي تلاش هاي شايسته اي انجام داده است؛ ولي به نظر مي رسد حتي مردم استان از آن مطلع نيستند.

دبير كميته ي علمي كرونا در استان فارس پيشنهاد داد: دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز نمايشگاهي باعنوان دستاوردهاي كرونا، به صورت مجازي برگزار نمايند و در اين نمايشگاه دستاوردهاي كليه ي مراكز آموزش عالي استان (مراكز آموزشي و بهداشت و درمان) معرفي شود.

رئيس دانشگاه شيراز افزود: در ارتباط با برگزاري نمايشگاه مجازي دستاوردهاي حوزه ي كرونا دو هدف مدنظر است: ۱.برخي از دستاوردها به اطلاع عموم رسانده شود. ۲.ذيل اطلاع رساني ها، جنبه هاي آموزش عمومي بيماري كرونا در سطح استان افزايش يابد؛ چراكه اطلاع رساني صرف از طريق صداوسيما باعث مي شود مردم به شنيدن موارد ضروري عادت كنند، اما اطلاع رساني هاي متفاوت ديگري از قبيل برگزاري وبينارها و يا نمايشگاه مجازي مي تواند مؤثر باشد و نتايج خوب و ارزشمندي را در پي داشته باشد.

در ادامه ي جلسه ديگر اعضاي كميته علمي نيز به بيان نظرات خود پرداختند و درنهايت مقرر شد تا با كمك پارك علم و فناوري فارس، دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي نمايشگاه اقدامات و دستاوردهاي به دست آمده در پيوند با موضوع كوويد 19 به صورت مجازي برگزار و در سطح استان و كشور اطلاع رساني گردد.


   تاریخ: ۱۲:۲۴ - ۲۵/۱۱/۱۳۹۹   بازدید: ۸۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)