دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

نشست خبري هشتمين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان
 
«ادبيات كودك: پساانسان گرايي، پساكرونا و جهان در شرايط مجازي»، موضوع هشتمين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان

هشتمين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان، به همت مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز، در روزهاي ۲۹و۳۰ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰، در بستر مجازي برگزار خواهد شد.
دكتر سعيد حسام پور، مدير مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز و دبير علمي اين همايش، در نشستي خبري، ضمن اعلام اين خبر گفت: مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز بسيار خرسند است كه پس از برگزاري هفت همايش دوسالانه، امسال هشتمين همايش ملي ادبيات كودك را در روزهاي ۲۹و۳۰ ارديبهشت ماه، با عنوان «ادبيات كودك: پساانسان گرايي، پساكرونا و جهان در شرايط مجازي» برگزار مي كند.
وي درخصوص موضوع همايش يادشده و ضرورت محوريت قراردادن آن توضيح داد: با توجه به تجربيات جديد انسان معاصر، به نظر مي رسد تصورات نسبت به مفاهيم انسان، زندگي و به پيروي از آن علوم انساني در حال دگرگوني بنياديني است كه به طور مختصر اين تجربيات را در سه عرصه ي ۱.پساانسان گرايي، ۲.پساكرونا و ۳.جهان در شرايط مجازي مي توان مطالعه كرد.
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز در ادامه به تشريح اين سه محور پرداخت و گفت: انديشه ي پساانسان گرايي به عنوان واكنشي به انسان گرايي مسلّط در علوم انساني ظاهر شده و روزبه روز بر گستره و ژرفاي آن افزوده مي شود. اين رخداد زمينه را براي تحولاتي ژرف در علوم انساني و تربيتي فراهم آورده است. هم اكنون، متأثر از تحولي كه پساانسان گرايي در مفهوم انسان، رابطه ي انسان و طبيعت، رابطه ي انسان و جامعه و روابط انسان ها با هم ايجاد كرده، برداشت ها از مفهوم كودكي نيز دگرگون شده و اين دگرگوني رهاوردهاي نظري و عملي نويني براي نظام هاي تعليم و تربيت و نيز ادبيات كودك به همراه آورده است. براي نمونه ويكتوريا فلنگن (2017) تلويحات پساانسان گرايي در ادبيات كودك را مورد بحث قرار داده و كارين موريس (2016) همين كوشش را در قلمرو فلسفه براي كودكان به انجام رسانده است. اينك به نظر مي رسد مخاطب نهفته ي ادبيات كودك ديگر آني نيست كه پيش تر تصور مي شد.
وي دومين عرصه ي مطالعات تجربيات انسان معاصر را در زمينه ي شيوع بيماري كرونا دانست و افزود: همه گيري بيماري كرونا (ويروس كوويد 19) و شرايط دشوار، تجربه نشده و پيچيده اي كه ايجاد كرده، بشر را با واقعيت هايي تلخ مواجه كرده است. تجربه هاي عميق و همه گير مرگ، ترس، دوري، و تنهايي كه همگي براي انسان دردناك و جبران ناپذيرند، راهي جز بازبيني ژرف در سبك زندگي، باورها و تصورات، فلسفه و ايدئولوژي براي او باقي نمي گذارد. آنچه تاكنون از اين رويداد تلخ در ادبيات كودك بازتاب يافته صرفاً به تلاش براي آگاهي بخشي به كودكان و توانمندسازي ايشان براي مواجهه با اين بيماري محدود مي شود؛ اما طبيعتاً با عبور از دوران كرونا فرصتي تازه براي بازنگري در آن چه رخ داد، و در نتيجه در اركان مادي و معنوي زندگي انسان به وجود خواهد آمد.
دكتر حسام پور در ادامه به سومين محور موضوعي همايش ادبيات كودك «جهان در شرايط مجازي» پرداخت و توضيح داد: در گسترش فناوري هاي ديجيتال و فضاي مجازي كه در دوران قبل از كرونا با رشد حيرت انگيز خود بر پديده هايي همچون تعليم و تربيت، كتاب، هنر و ادبيات، سرگرمي، و ارتباطات تأثيري ژرف گذارده بود با وقوع كرونا با سرعت بسيار فزاينده تري به رشد و غلبه ي خود ادامه داده و بر تمام جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان سايه اي سنگين افكنده است؛ پديده اي كه طبيعتاً در دوران پساكرونا نيز همچنان استمرار خواهديافت. گروهي از افراد، كه پيش از اين ضرورتي براي استفاده از فن آوري ديجيتال و فضاي مجازي به شكلي گسترده احساس نمي كردند در دوران كرونا به دليل ضروت هاي حرفه اي يا براي غلبه بر احساس هاي تنهايي، دوري و ترس به آن تن دادند و به تبع اين تن دادن از امكانات شگفت انگيز اين پديده آگاه و به آن علاقمند شدند و خوگرفتند.
دبير علمي هشتمين همايش ادبيات كودك در ادامه با طرح پرسش هاي مختلفي در اين زمينه، بر ضرورت گزينش موضوع «ادبيات كودك: پساانسان گرايي، پساكرونا و جهان در شرايط مجازي» تأكيد و كرد و گفت: در اين همايش در به دنبال يافتن پاسخ پرسش هاي مختلفي در اين زمينه ها هستيم، پرسش هايي مانند اينكه: ادبيات كودك با توجه به قالب هاي بعضاً سنتي خود، چگونه به زندگي خويش ادامه خواهند داد؟ با توجه به تحولات يادشده، نقد و نظريه ي موجود ادبيات كودك و آثار خلاق منتشرشده در اين قلمرو نيازمند چه بازبيني هايي است؟ پساانسان گرايي چگونه ادبيات كودك مدرن را به نقد مي كشد و در بررسي آثار ادبي و هنري در قلمرو ادبيات كودك چه پرتويي بر آن ها مي افكند و در احكام انسان گرايي در اين زمينه چه تجديدنظرهايي به عمل خواهد آورد؟ نمونه هاي آثار پساانسان گرا در ادبيات كودك و نوجوان ايران و جهان كدام هايند و در مقايسه با نمونه هاي مشخص انسان گرا چه تفاوت هايي دارند؟ آثار منتشرشده براي كودكان و نوجوانان در ايران و جهان كه موضوع آن ها كروناست چگونه ارزيابي مي شوند و تا چه اندازه در كار خود موفق بوده اند؟ چه تحولاتي در دوران پساكرونا در انتظار نقد و نظريه و نيز آثار خلاق ادبيات كودك است؟ تحولات عصر ديجيتال چطور؟ سرنوشت ادبيات كودك در اين عصر از چه پديده هايي تأثير خواهد پذيرفت و اين ادبيات چه مسيري را خواهد پيمود؟ درهم تنيدگي اين سه رخداد در نهايت چه ضرورت هايي را پيش روي دست اندركاران ادبيات كودك و نوجوان، هم در نظر و هم در عمل خواهدگذاشت؟
مدير مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز درخصوص روند برگزاري اين همايش نيز توضيح داد: فعاليت براي برگزاري همايش هشتم از مهرماه۱۳۹۹ شروع شد و پس از گرفتن مجوزهاي لازم از نهادهاي مسؤول، سرانجام در دي ماه۱۳۹۹ فراخوان همايش منتشر شد.
وي ادامه داد: ازميان چكيده ي مقاله هاي ارسال شده به دبيرخانه ي همايش در طول مدت مقرر، ۴۰ چكيده به انتخاب داوران گزينش شد و مقرر گرديد نويسندگان، مقاله هاي خود را براي دبيرخانه همايش ارسال كنند. سپس از ميان مقاله هاي ارسال شده به دبيرخانه، درمجموع ۱۶مقاله ازسوي داوران براي سخنراني انتخاب شده است كه در مدت زمان دو روز همايش در قالب ۴نشست ارائه خواهد شد.
دبير علمي هشتمين همايش ادبيات كودك يادآور شد: با توجه به شرايط كرونايي تمامي برنامه هاي اين همايش به صورت مجازي و برخط، از طريق لينك هاي رسمي معاونت فرهنگي-دانشجويي دانشگاه شيراز (آپارات: https://www.aparat.com/farhangi.shirazu و اينستاگرام farhangi.shirazu@) برگزار مي شود.
دكتر حسام پور در ادامه به ديگر برنامه هاي اين همايش اشاره كرد و گفت: ازجمله اتفاقات ارزشمند در اين همايش، حضور و سخنراني اساتيد بنام دانشگاه هاي مختلف كشور و همين طور حضور يكي از صاحب نظران برجسته ي مطالعات كودك جهان، خانم پروفسور كارين موريس است. ايشان در مراسم افتتاحيه ي همايش، درخصوص «بررسي ويژگي هاي كودك با توجه به پارادايم پساانسان گرايي» سخنراني خواهند كرد كه تلويحات آن براي دست اندركاران ادبيات كودك بسيار باارزش و توجه برانگيز خواهد بود.
او در پايان از حمايت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و شهرداري شيراز در برگزاري اين همايش خبر داد و از دست اندركاران اجرايي اين همايش سپاسگزاري كرد.

گفتني ست، خانم پروفسور موريس، استاد آموزش ابتدايي در دانشگاه اولو در فنلاند است. اين پژوهشگر از برجسته ترين متخصصان تربيت فلسفي كودكان در جهان است كه بيشتر آثار خود را با همكاري پروفسور جوانا هينز منتشر كرده و نخستين كسي است كه كتاب هاي تصويري را با همه ي ويژگي هاي هنري و ادبي كه دارند وارد حلقه ي كندوكاو فلسفي كرد.
پروفسور موريس، منتقد جدي رويكرد بنيان گذاران فلسفه براي كودكان (متيو ليپمن و مارگرت شارپ) است و همه جا از رويكرد خود با عنوان فلسفه با كودكان (به جاي فلسفه براي كودكان) نام مي برد. انتشار كتاب كودك پساانسان گرا، نام او را به عنوان يكي از برجسته ترين متخصصان فلسفه و مطالعات كودكي در جهان ثبت كرده است موريس منتقد رويكردهاي رشدگرا به كودكي است و به پارادايم پسارشدي و پژوهش هاي پساكيفي تعلق دارد. همان طور كه مي دانيد يكي از كليدهاي گشايش بيشتر در فلسفه ي ادبيات كودك گشايش بيشتر در مطالعات كودكي و روشن كردن مفهوم كودكي است.
   تاریخ: ۲۳:۳۴ - ۲۲/۰۲/۱۴۰۰   بازدید: ۴۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)