دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

موفقيت عضوهيأت‌علمي دانشگاه شيراز در دومين فراخوان طرح‌هاي پژوهشي مشترك ايران و تركيه
 
طرح هاي منتخب مشترك پژوهشگران ايراني و تركيه اي در چارچوب برنامه TUBITAK-MSRT-NIMAD Joint Call ۲۰۲۰ (وزارت عتف- توبيتاك- نيماد ) معرفي شدند.
در پي اعلان دومين فراخوان طرح هاي پژوهشي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه در چارچوب برنامه TUBITAK-MSRT-NIMAD Joint Call 2020 ، در مهرماه ۱۳۹۹، طرح پژوهشي دكتر آريا وزيرزاده، عضوهيأت علمي بخش مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه شيراز با عنوان «پايش تجمع زيستي ميكروپالستيك ها در ماهيان پرورشي در قفس هاي دريايي» به عنوان يكي از طرح هاي برگزيده معرفي شد.
بنا به گزارش دانشگاه تبريز، در پي اين اعلان، ۱۷۲طرح پژوهشي مشترك محققان ايراني و تركيه اي دريافت شده كه داوري هاي فني و علمي آن ازطريق سامانه هاي ويژه ي بارگذاري و داوري طرح ها در دانشگاه تبريز (به عنوان مسئول كارگروه همكاري هاي علمي ايران و تركيه)، مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران (NIMAD) و نيز سازمان پژوهش و فناوري تركيه (توبيتاك) انجام شده است.
با جمع بندي نظرات داوران هر دو كشور و امتيازات كسب شده در ارديبهشت ماه سال۱۴۰۰، تعداد ۲۵طرح مشترك ميان پژوهشگران ايراني و تركيه اي معرفي شده است كه در اين ميان، طرح پژوهشي دانشيار مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه شيراز، دكتر آريا وزيرزاده نيز به عنوان طرح برگزيده ديده مي شود.
روابط عمومي دانشگاه شيراز


   تاریخ: ۱۲:۲۷ - ۱۳/۰۳/۱۴۰۰   بازدید: ۴۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)