دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰

برگزاري سي‌و‌سومين اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي بزرگ كشور
 
سي و سومين اجلاس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ كشور، در تاريخ هجدهم شهريور، به ميزباني دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي، مسئولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رؤساي ۱۳دانشگاه برتر، ازجمله دكتر نادگران، رئيس دانشگاه شيراز ترتيب يافت؛ با دستور جلسه بررسي مسائل بودجه سال ۱۴۰۰، نامه ديوان محاسبات و مسأله همسان سازي و سقف حقوق و چالش هاي پيش رو در ترم جديد تحصيلي برگزار شد، از زحمات و تلاش هاي دكتر مسعود شمس بخش و دكتر عبدالرضا باقري تقدير شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمدعلي زلفي گل، در سي و سومين اجلاس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ كشور ضمن قدرداني از تلاش هاي رؤساي دانشگاه ها و دانشگاهيان گفت: «به لطف مديريت خوب همه رؤساي دانشگاه ها و تلاش هاي جهادي دانشگاهيان و خانواده بزرگ وزارت علوم، امروزه در عرصه هاي علمي، فناوري، آموزشي و پژوهشي حرف براي زدن داريم و شما رؤساي محترم به خوبي توانستيد دانشگاه ها را مديريت و هدايت كنيد و بهترين دليل آن پذيرفتن محصولات دانشگاه هاي ايران در سراسر دنيا است، كه نشان دهنده آن است استانداردها در دانشگاه هاي بزرگ كشور رعايت شده است».

وي افزود: «اگر چه اين مسأله كه ما نخبگان خود را تحويل كشورهاي پيشرفته بدهيم حسن محسوب نمي شود، اما مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه مديريت شايسته دانشگاه ها، تلاش خانواده بزرگ دانشگاهيان و رعايت استانداردهاي علمي در وزارت علوم يك واقعيت است، به همين دليل من تمام مديريت هاي دوره هاي گذشته را تقدير مي كنم و خدمتشان دست مريزاد عرض مي كنم. ما يادمان نرفته از كجا شروع كرده ايم و الان به كدام نقطه رسيده ايم يك زماني ۱۷۰ هزار دانشجوي كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني داشتيم و دوره هاي دكتري در كشور نبود، الان در اكثر دانشگاه هاي مراكز استان ها و دانشگاه هاي بزرگ تقريباً در بيشتر رشته ها مقاطع دكتري وجود دارد. همچنين در زمينه علمي برج علم ايران در منطقه خودنمايي مي كند و همه اينها نشان مي دهد كه وزرا و مديريت هاي پيشين به خوبي كار خود را انجام داده اند و من قدردان همه تلاش هاي صورت گرفته هستم».

دكتر زلفي گل با بيان اينكه ما اعتقاد به پژوهش آموزش محور داريم، خاطرنشان كرد: «عمده ترين وظيفه دانشگاه هاي ما بحث آموزش است، آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور، حتي ما اگر بحث پژوهش را هم مد نظر داشته باشيم بايد گفت از طريق پژوهش داريم شيوه پژوهش و كار علمي را به دانشجويان ياد مي دهيم، به همين دليل ما اعتقاد به پژوهش آموزش محور داريم. از طريق رساله كارشناسي ارشد و دكتري بايد به دانشجويان بياموزيم كه چگونه پژوهش و مسأله تعريف كنند، به پيشينه تحقيق دست يابند، راه هاي متفاوت را بيازمايند، از مشورت اهل فن استفاده كنند و راهكارهاي ديپلماسي علمي و كار تيمي را فرا بگيرند. دانشجويان ما اگر مي خواهند موفق شوند بايد بتوانند از دانش افراد مختلف بهره مند شوند، پس ما نبايد اجازه دهيم كه هيچگاه نگاه مصرفي به دانشگاه ها وجود داشته باشد. اگر چه اين حرف درستي است كه بايد نقش دانشگاه ها در جامعه پر رنگ تر و قوي تر باشد، اما سخت اعتقاد دارم كه در طي ساليان گذشته و بر اساس اهداف وزارت علوم، خوب كار شده است و از اين به بعد نوع نگاه ما تغيير پيدا خواهد كرد و مي گوئيم افزون بر توليد علم، آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور انتظار داريم بخش قابل توجهي از پتانسيل هاي علمي و تحقيقاتي دانشگاه ها در راستاي نيازهاي جامعه تعريف شود».

وزير علوم، تحقيقات و فناوري ادامه داد: «براي اينكه اين هدف تحقق پيدا كند بايد برنامه ريزي كرد و سيستم ارائه داد، ما دانشگاهيان بايد به ديگر نهادها و سازمان ها ياد دهيم كه اگر مي خواهيم موفق شويم بايد سيستم هاي مورد نظر را ايجاد كنيم. بنابراين، با كمك همه دانشگاهيان و خانواده بزرگ آموزش عالي كشور تلاش خواهم كرد كه سيستمي را در وزارت علوم ايجاد كنم كه اين سيستم سنجشي و انگيزشي كمك كند كه بخش قابل توجهي از رساله هاي دكتري و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در راستاي نيازهاي جامعه باشد».

وي با بيان اينكه پيشرفت و توسعه با توصيه به دست نمي آيد و توسعه با قانون و سيستم تحقق پيدا مي كند، تصريح كرد: «با يك نگاه اجمالي در پايگاه هاي استنادي متوجه مي شويم كه دانشمندان ما در دنيا حرف براي زدن دارند، بيش از ۷۰ هزار سند علمي منتشر مي شود و يافته هاي استادان و دانشمندان ايراني در كتاب هاي درسي بين المللي وجود دارد، پس ما نمي توانيم اين همه زحمات دانشمندان و دانشجويان را ناديده بگيريم، اما براي اينكه بخش قابل توجهي از پتانسيل هاي جامعه را جهت نيازهاي آن هدايت كنيم به دنبال اين هستيم كه ضمن تكريم و صيانت از برنامه ها و يافته هاي گذشته يك سيستم و نظام انگيزشي جديدي را ايجاد كنيم. به رغم همه محدوديت ها، امكانات بسياري در دانشگاه ها ايجاد شده است كه از توفيقات بزرگ نظام بوده است كه نبايد ناديده گرفته شود. به لطف خداوند و با كمك همه دانشگاهيان تلاش مي كنيم تا در اين دوره سيستمي را ايجاد كنيم كه در زمينه تحقيقات كاربردي و فناوري نيز بتوانيم موفقيت هايي را همچون عرصه توليدات علمي داشته باشيم».

دكتر زلفي گل با تأكيد بر اينكه وظيفه داريم از ساحت دانشگاه و دانشگاهيان نه تنها به خوبي دفاع بلكه تبيين نيز بكنيم، گفت: «كساني كه نوع نگاه آنها شايسته دانشگاهيان نيست، بايد ديد خود را تغيير دهند و به آنها بگوييم كه شما مجوز قرار گرفتن در مسندهاي اجرايي و مسئوليتي را از همين دانشگاه ها و وزارتخانه هاي متولي علم و آموزش به دست آورده ايد و هيچ موقع نمي توانيد نسبت به دانشگاه ها نگاه ديگري داشته باشيد. همچنين به بحث فرهنگي و سياسي دانشگاه ها بايد توجه ويژه كرد چرا كه آينده سازان كشور در دانشگاه ها تجربه كسب مي كنند. همه بزرگان كشور را دانشگاه ها تحويل جامعه مي دهند، سركلاس درس ما انسان هاي بسيار بزرگي مي نشينند، مسئولان كشور بايد نوع نگاه خود را نسبت به دانشگاه ها تغيير دهند».

وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به طرح همسان سازي تصريح كرد: «تلاش خود را خواهيم كرد تا اگر شرايط آن هم وجود داشته باشد كمك كنيم تا مسأله همسان سازي پيگيري و اين مشكل حل شود. همچنين لازم است در اين دوره درمانگاه ها و مراكز بهداشت دانشگاه ها فعال باشند تا با هماهنگي وزير بهداشت، واكسن در اختيار اين درمانگاه ها قرار داده شود تا در اين زمينه كمك شود تا سرعت واكسيناسيون افزايش پيدا كند تا بتوانيم در اولين فرصت تعداد بيشتري از دانشجويان را به صورت تدريجي در دانشگاه ها و تلفيقي از آموزش حضوري و مجازي داشته باشيم. از اين تجربيات دوران كرونا سعي مي كنيم تا در پساكرونا به خوبي استفاده كنيم و از شيوه تدريس مجازي مي توان به عنوان بسته هاي كمك آموزشي براي ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش بهره مند شد».

وي در پايان سخنان خود گفت: «نگاه من به همه رؤساي دانشگاه ها در ادوار مختلف نگاه سرمايه اي است و شما سرمايه هاي نمادين كشور هستيد. سرمايه نمادين يعني هر شخص تأثيرگذار و دانشمندي كه در هر جايي قرار بگيرد آنجا ارزش پيدا مي كند و من براي همه آرزوي توفيق دارم و اين واقعيت را بايد پذيرفت كه با تغيير دولت ها طبيعي است كه تغييراتي صورت بگيرد. ما همانند ورزشكاري هستيم كه مشعل المپيك را تا جايي كه توان دارد مي دود و تحويل نفر بعدي مي دهد، طبيعي است توان افراد متفاوت است، اما آنچه كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در اين تغييرات بايد حواسمان باشد تا احترام يكديگر را حفظ كنيم و بدانيم كه اين عزيزان بهترين سال هاي عمر خود را براي تربيت فرزندان اين مرز و بوم صرف كرده اند اين احترام را بايد حفظ كنيم و ديدگاه ما به تغيير مديريت ها دميدن روح و انرژي تازه باشد و زحمات و تلاش هاي انجام شده را پاس بداريم. من به همه شما رؤساي محترم دانشگاه ها خسته نباشيد عرض مي كنم و آرزوي توفيق دارم».   تاریخ: ۰۸:۴۴ - ۲۰/۰۶/۱۴۰۰   بازدید: ۲۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)